STUDERA

VÄLJ TVÅ VALFRIA KURSER

BAKGRUND

Utbytet startade 1987 som ett samarbete mellan Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och University of California, Berkeley.

Hans Björnsson, Emeritus inom Systems management vid Chalmers som även varit professor vid UC Berkeley och Stanford, var central för utbytets utformning och utveckling. Utbytet bestod till en början av två obligatoriska Chalmerskurser på UC Berkeley, skräddarsydda för I-studenter. Från och med 1996 lästes en av de två kurserna på Stanford. Kurserna var inriktade mot att komplettera I-utbildningen och alla I-studenter läste samma kurser i helklass.

Sedan 2017 har Marcus Holgersson tagit över huvudansvaret för utbytet och studenterna läser nu enbart på UC Berkeley. Holgersson är forskare och lärare vid avdelningen för Entrepreneurship and Strategy på Chalmers samt har en bakgrund som gästforskare vid Stanford och UC Berkeley.

Från och med 2017 har Holgersson utvecklat programmet så att studenterna blir formellt registrerade som studenter vid UC Berkeley, vilket ger studenterna frihet att fritt välja kurser i universitetets breda kursutbud. Det innebär också att Berkeleykommittén kan söka boende på campus samt få tillgång till den uppsjö av aktiviteter som varje vecka anordnas runt om på universitetsområdet.

LÄSA KURSER

När du blivit antagen till Berkeleyutbytet är det dags att börja spana i kurskatalogen. Kommande års eventuella sommarutbud släpps vanligtvis i december. Chalmers står för kursavgifterna och du ska sammanlagt välja kurser som motsvarar 6-7 units (amerikanska högskolepoäng). Det är fritt att välja kurser som vanligtvis inte ingår i en I-master så länge studenten kan motivera kursen för sin framtida yrkesroll. Tillgodoräkning sker dock individuellt och varje masterprogram har olika kriterier.

UC Berkeleys sommarutbud är uppbyggt utav fem sessioner A, B, C, D och E. Sessionerna sträcker sig över fyra, sex, åtta eller tio veckor. Ni behöver vara på plats i Berkeley 16 juni – 16 augusti, med förberedande och avslutande arbete före och efter dessa datum (men då behöver ni inte vara på plats).

Om du även är intresserad av andra utbyten är det viktigt att du tidigt undersöker vilka av dessa som eventuellt krockar med ovanstående period. Vissa World Wide utbyten kräver till exempel att studenten ska vara på plats i juli.

PUBLIC
SPEAKING
FINANCIAL
ECONOMICS
POLITICAL
SCIENCE
SOCIAL
PSYCHOLOGY