PROJEKT

PROJEKTARBETE OCH STUDIEBESÖK I SILICON VALLEY

PROJEKT

Projektarbetet är en central del av utbytet och utgör en praktisk erfarenhet för studenterna samt ger dem användning för sin utbildning direkt på plats. Tillsammans i grupper om 4-5 får studenterna möjlighet att arbeta tillsammans med intressanta startups, verksamma i San Francisco Bay Area. Studenterna jobbar ofta i tätt samarbete med ledning/grundare och levererar en lösning på ett problem som företagen behöver ha hjälp med. Tidigare år har det exempelvis handlat om att analysera kundbehov och kundbeteenden, bedöma marknadsstorlek och potential samt att identifiera och kontakta potentiella partners. Projektet är inte någon del av en tjänst eller praktik utan är helt integrerat med studierna. Studenterna får alltså ingen ersättning i form av lön. Däremot får studenterna under 2019 ett stipendium från Stenastiftelsen som hjälper till att täcka kostnader för resa och boende.

“Du kommer kunna välja kurser från en mängd olika områden, och studera tillsammans med amerikanska studenter såväl som med andra utbytesstudenter från hela världen. Detta kombineras med besök vid världsledande teknikföretag, projektarbete och givetvis möjlighet att utforska Kalifornien på fritiden. Sommaren kommer bli väldigt lärorik och framför allt fantastiskt rolig!"

Marcus Holgersson - utbytesansvarig

STUDIEBESÖK

Silicon Valley är en av världens mest attraktiva platser för teknikbolag. Här utvecklas majoriteten av världens nya tekniska innovationer. Huvudkontoren för teknikjättar som Google, Apple och Facebook ligger utspridda omkring Bay Area vilket betyder att studenterna har en unik möjlighet att få se hur företagen arbetar på plats. Studiebesöken sker i helklass och varierar från år till år men har tidigare involverat exempelvis Tesla, Facebook, Intel samt mindre startups. Mer detaljerade beskrivningar av studiebesöken hittar du på vår blogg nedan!