ANTAGNING

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

VEM KAN SÖKA?

1. Du som är inskriven 2015 eller 2016 på Industriell ekonomi på Chalmers har möjlighet att ansöka till utbytet 2019.

2. Har tagit/beräknas ta din kandidatexamen i Industriell ekonomi på Chalmers innan utbytets start i juni 2019.

3. Kan medverka under hela utbytet, d.v.s. alla akademiska moment som ingår. Vissa utbyten genom ERASMUS och World Wide riskerar att överlappa vilket kan medföra att deltagande ej blir möjligt. Kolla därför upp detta i god tid.

NÄR OCH HUR?

Ansökan är öppen mellan 1 och 11 november. Vid ansökan ska en deposition på 1000 kr betalas in som du får tillbaka om du inte blir antagen. Om du väljer att avböja din plats efter att ha blivit antagen, återfås inte depostionen. Detta för att motivera genomtänkta och seriösa ansökningar. Ansökningsdeposition kommer att utgöra en del av depositionen för boende i anslutning till studierna.

URVAL

Urvalet sker efter viktat medelbetyg. Studenter med högsta viktade medelbetyg blir antagna. Om flera studenter har samma viktade medelbetyg lottas den sista platsen ut. Studenter i åk 3 och åk 4 hanteras i två olika kohorter.

Viktat medelbetyg tas fram genom att sifferbetyg multipliceras med kurspoäng. Detta innebär att mer omfattande kurser får mer tyngd i medelvärdet.

Endast godkända kurser som tillhör kandidaten på Industriell ekonomi räknas in, alltså inga masterkurser. För studenter i årskurs 3 kommer betyg för kurser i årskurs 1-2 ingå och för studenter i årskurs 4 ingår betyg för kurser i årskurs 1-3. Du har ansvar för att tillgodoräknade kurser (från andra program på Chalmers eller från andra lärosäten) finns dokumenterade i Ladok.

CHALMERS BERKELEYKOMMITTÉ

Teknologisektionen Industriell Ekonomi

Vera Sandbergs Allé 8A

41296 Göteborg

info@berkeleychalmers.se

Tel +4673-8288597