ANTAGNING

VEM KAN SÖKA?

1. Du som går årskurs 3 eller 4 (eller har uppehåll mellan dessa år) på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi på Chalmers.

2. Har tagit/beräknas ta din kandidatexamen i Industriell Ekonomi på Chalmers föregående eller innehavande läsår.

3. Kan medverka under hela utbytet, dvs. under alla akademiska moment som ingår.

NÄR OCH HUR?

Ansökan för Berkeleyutbytet 2019 sker via ett formulär på hemsidan som öppnar hösten 2018. Vid ansökan ska en deposition på 1000 kr betalas in som du får tillbaka om du inte blir antagen. Om du väljer att avböja din plats efter att ha blivit antagen, återfås inte depostionen. Detta för att motivera genomtänkta och seriösa ansökningar. Ansökningsdeposition kommer att utgöra en del av depositionen för boende i anslutning till studierna.

URVAL

Urvalet sker efter meritvärde. Studenter med högst meritvärde blir antagna. Om flera studenter har samma meritvärde lottas den sista platsen ut.

Meritvärdet beräknas enligt: Meritvärde = viktat betygsmedel * produktionsfaktorn

Viktat betygsmedel tas fram genom att sifferbetyg multipliceras med kurspoäng. Detta innebär att mer omfattande kurser får mer tyngd i medelvärdet.

Med produktionsfaktor avses de poäng som studenten tar i förhållande till antalet registrerade terminer. Full produktionsfaktor (=studietakt), alltså 100%, avser 30 högskolepoäng per termin.

Alla meriter beräknas på de prestationer som finns inlagda i Ladok vid tiden för ansökan. Endast godkända kurser som tillhör kandidaten på Industriell Ekonomi räknas med. Du har ansvar för att tillgodoräknade kurser (från andra program på Chalmers eller från andra lärosäten) finns dokumenterade i Ladok.