BERKELEY

ETT UTBYTE FÖR CHALMERSSTUDENTER

“Berkeleyutbytet ger dig en unik möjlighet att studera vid ett av världens främsta universitet”

Marcus Holgersson - utbytesansvarig

KALIFORNIEN

En sommar i Kalifornien med en otrolig variation av natur, lång kust och höga berg.

VÄNNER

Studera och bo tillsammans med vänner och andra studenter från hela världen.

VÄRLDSLEDANDE

UC Berkeley erbjuder över 600 kurser i allt från astronomi till statistik.

OM UTBYTET

Vartannat år får cirka 35 studenter från Chalmers civilingenjörsprogram Industriell ekonomi chansen att åka på ett sommarutbyte till University of California, Berkeley. Utbytet sträcker sig över nio veckor från mitten av juni till mitten av augusti och består av en Chalmerskurs på 15 högskolepoäng. Den svenska kursen är i sin tur uppbyggd av två valfria kurser från Berkeleys sommarsortiment som sammanlagt motsvarar sju amerikanska credits. Utöver studierna innehåller den svenska kursen ett projektarbete riktat mot ett svenskt företag samt studiebesök vid världsledande teknikföretag.

STUDERA

Varje år samlas över 16 000 studenter under Berkeleys sommarsessioner varav cirka 4 000 är internationella studenter. Sommarkurserna är samma kurser som finns under det vanliga akademiska året men som är lite anpassade för att kunna gå på sommaren.

LÄS MER

PROJEKT

Arbeta i en projektgrupp tillsammans med andra studenter. Projektet är riktat mot ett nordiskt startup i Silicon Valley. Projektet är en spännande del av utbytet där studenten får möjlighet till praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket.

LÄS MER

SYFTE

Berkeleyutbytet ska ge antagna studenter erfarenhet av undervisning med nya perspektiv, förbättrade språkkunskaper och ett vidare internationellt nätverk. Närheten till Silicon Valley, Kaliforniens teknikcentrum innebär också en unik förutsättning för studieresor och projektarbeten. Dessa har i sin tur potential att ge studenterna en inblick in i ledande teknikföretags utvecklingsprocesser.